Δημοτικές Υπηρεσίες – Αυτοτελή Γραφεία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Γραμματεία: 2551350083

α) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
τηλ.2551350040- 2551350067-2551350041
β) Τμήμα Περιβάλλοντος
τηλ.2551350097- 2551350024
γ) Τμήμα Κοιμητηρίων
τηλ.2551350017-2551350022
δ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
τηλ.2551026760- 2551350066
ε) Τμήμα Πρασίνου
τηλ.2551350042

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού
τηλ.2551088142
α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
τηλ. 2551350255, 2551350239, 2551350168

β) Τμήμα Παιδείας
τηλ.2551089690
γ) Τμήμα Αθλητισμού και Νεολαίας
τηλ.2551038601-2551021122

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ τηλ.2551350116 – 2551350297-2551350202
ΚΕΠ Αλεξανδρούπολης : τηλ . 2551350020-2551350010-2551350011-2551350012-2551350015

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
τηλ. 2551350101
α) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
τηλ. 2551350161
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου
    Δημοτολόγιο
τηλ.  2551350008 / 2551350009/2551350002
e-mail:dimotologio@alexpolis.gr
   Ληξιαρχείο
τηλ. 2551350004-2551350005-2551350007
e-mail:alexlix@alexpolis.gr
γ) Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
τηλ. 2551350122 / 2551350175
e-mail:it@alexpolis.gr

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
τηλ. 2551350251
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης
τηλ. 2551350153
β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
τηλ. 2551350151,2551350152,2551350145
γ) Τμήμα Ταμείου
τηλ. 2551350169

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης
τηλ.  2551350247
α) Τμήμα Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
τηλ.  2551350272/2551350222
β) Τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων
τηλ. 2551350134 / 2551350135
γ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
τηλ. 2551350106 / 2551350117
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: τηλ. 2551350138
δ) Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών
Δ/νση.: Παλαιο Δημαρχείο Κύπρου 17
τηλ. 2551350044 -46
email: domisi@alexpolis.gr

ε) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
τηλ. 2551350037 / 2551350039
στ) Τμήμα Συντηρήσεων Υποδομών , Δημοτικών Κτιρίων και Υπαίθριων Χώρων
τηλ.  2551350111/2551350137

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ

● Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διοικητικής Βοήθειας και Διαφάνειας
τηλ. 2551350227
e-mail: gtip@alexpolis.gr

● Νομική Υπηρεσία
τηλ. 2551350126 / 2551350105

● Αυτοτελές Γραφείο πολιτικής προστασίας- Παλλαϊκής Άμυνας- Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
τηλ. 2551350097
email: politiki.prostasia@alexpolis.gr

● Αυτοτελές Γραφείο δια βίου Μάθησης
Τηλ: 2551037630
email: diaviou@alexpolis.gr

● Αυτοτελές γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
τηλ. 2551350140/ 2551350128/ 2551350127

● Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού – Πολιτισμού – Εθελοντισμού
Δημοτικό Ωδείο
τηλ: 2551026627/2551026940
email: p1_odeio@otenet.gr
Δημοτική Βιβλιοθήκη
τηλ: 2551089690
email: axdlibrary@gmail.com
Εργαστήρι Εικαστικών
τηλ: 2551026200

● Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας
τηλ. 2551350081

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΡΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ
Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, Φέρες
τηλ. 25553-50070

τηλ. 2555350101-2

τηλ. 2555088303

τηλ. 2555350093

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑϊΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση: Αρίστηνο 68132
τηλ. 2551350921