Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2024

Επιχειρησιακό Σχέδιο A Φάση
Στρατηγικός Σχεδιασμός Α Φάση