Έργα

Ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα

Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Προγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Πρόσκληση Χ)

Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Προγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Πρόσκληση Χ)

Περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας – χώρου πράσινου στον οικισμό Λουτρών Ε.Π. Αλιεία Θάλασσα 2014-2020

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας – χώρου πράσινου στον οικισμό Λουτρών Ε.Π. Αλιεία Θάλασσα 2014-2020

Περισσότερα

Ολοκληρωμένη Στρατηγική Αναβάθμιση του Πράσινου της πόλης

Ολοκληρωμένη Στρατηγική Αναβάθμιση του Πράσινου της πόλης

Περισσότερα

Κατασκευή κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξ/πολης

Κατασκευή κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξ/πολης

Περισσότερα

Κατασκευή Λυκείου Φερών

Κατασκευή Λυκείου Φερών

Περισσότερα

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Μαυρότοπος» του Δ. Αλεξανδρούπολης

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Μαυρότοπος» του Δ. Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα

Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτρικών ποδηλάτων

Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτρικών ποδηλάτων

Περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας Προγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Πρόσκληση V)

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας Προγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Πρόσκληση V)

Περισσότερα

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Πρόσκληση IX)

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Πρόσκληση IX)

Περισσότερα

Πιστοποίηση παιδικών χαρών και μπασκετών

Πιστοποίηση παιδικών χαρών και μπασκετών

Περισσότερα

Ανάπλαση πλατείας – χώρου πρασίνου Άνθειας Ε.Π. Αλιεία Θάλασσα 2014-2020

Ανάπλαση πλατείας – χώρου πρασίνου Άνθειας Ε.Π. Αλιεία Θάλασσα 2014-2020

Περισσότερα

Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.)

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.)

Περισσότερα

Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών του Δήμου, διατύπωσης Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του Δήμου και κατάρτισης νέου ΟΕΥ

Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών του Δήμου, διατύπωσης Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του Δήμου και κατάρτισης νέου ΟΕΥ

Περισσότερα

Προμήθεια υλικού και λοιπών υπηρεσιών για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοιού covid-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά

Προμήθεια υλικού και λοιπών υπηρεσιών για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοιού covid-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά

Περισσότερα

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης Προγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Πρόσκληση VIII)

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης Προγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Πρόσκληση VIII)

Περισσότερα

Προμήθεια συσκευών ηχητικής σήμανσης για άτομα με προβλήματα όρασης

Προμήθεια συσκευών ηχητικής σήμανσης για άτομα με προβλήματα όρασης

Περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάκρης Ε.Π. Αλιεία Θάλασσα 2014-2020

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάκρης Ε.Π. Αλιεία Θάλασσα 2014-2020

Περισσότερα

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης με Παράρτημα

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης με Παράρτημα

Περισσότερα

Εγκατάσταση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΕΡΕΣ

Εγκατάσταση Δημοτικού σφαγείου στις Φέρες

Περισσότερα