Δημοσίευση διακήρυξης Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου και επίπλων αιθουσών[γραφεία, καρέκλες γραφείου] για τις ανάγκες του Πολυκοινωνικού

Προϋπολογισμού 45.033,08 € ευρώ

Υποβολή προσφορών από 3-9-2020 εώς 14-9-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ