ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΣΤΙΒΟΥ ΓΙΑ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ “ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ”

Προϋπολογισμός : 14.994,08 €

 

Καταληκτική ημερομηνία 20-11-2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ