ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ