ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευαστικές εργασίες οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων για τα έτη 2020-2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.»

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   998.855,63 € ΜΕ ΦΠΑ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.