Διακήρυξη για την «Προμήθεια Μεταλλικών Απορριμματοφόρων Κάδων»

Συνολικής δαπάνης 43.821,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24.12.2020 και ώρα 15.00μμ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 31.12.2020 και ώρα 09.30πμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΚΕΚΑΣ

2ο ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΚΕΚΑΣ

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.