Διακήρυξη για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας- Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ΔΕ Φερών-Στολών Δημοτικής Αστυνομίας –Είδη Ατομικής Προστασίας για Δράσεις Πολιτικής Προστασίας, ετών 2018-2019-2020»

Προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ : 298.153,80€

Υποβολή προσφορών εώς 08.05.2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Ε.Ε.Π