ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση του κυλικείου Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης