ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ 2ου ,8ου και 11ου νηπιαγωγείου Αλεξ/πολης