Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ Δ.Δ. Νέας Χηλής Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 20ΗΜΕΡΟΥ : ΤΡΙΤΗ, 22/12/2020

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ