Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 8ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1-12-2020

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ