Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 2ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  1-12-2020

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ