Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για αποθηκευτικό χώρο ή άλλη χρήση

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1-12-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ