Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίου με αρ. 824 στην περιοχή Απαλού με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ εκμίσθωσης αγροτεμαχίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ: 27-01-2021