ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Περίληψη διακήρυξης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019