ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΕΡΩΝ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Φερών, στις 10 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη

α) Για το αγροτεμάχιο Φερών

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία   ορίζεται η  10:00 π.μ.  και λήξη η 10:30 π.μ.

Ώρα έναρξης των προσφορών, ορίζεται η 10:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11:00 π.μ.

β) Για το αγροτεμάχιο Μοναστηρακίου

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία   ορίζεται η  11:00 π.μ.  και λήξη η 11:30 π.μ.

Ώρα έναρξης των προσφορών, ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 12:00 π.μ.

γ) Για τα αγροτεμάχια  Μελίας

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία   ορίζεται η  12:00 π.μ.  και λήξη η 12:30 π.μ.

Ώρα έναρξης των προσφορών , ορίζεται η 12:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 13:00 π.μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ