ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΡΙΣΚΟΥ