ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικύ Διαγωνισμού για «Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας για τις ανάγκες της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ »

Προϋπολογισμού 200.000  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ