ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020

Προϋπολογισμός : 2.200.000,00 ( με Φ.Π.Α. )

Α/Α έργου στο σύστημα ( ΕΣΗΔΗΣ ) : 95103

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ