Δελτίο Τύπου ΔΕΥΑΑ

[pdf-embedder url=”https://www.alexpolis.gr/wp-content/uploads/2019/08/ΔΤ-ΔΕΥΑΑ_ολοκλήρωση_έργου_ανύψωση_στάθμης_υδροταμιευτήρα.pdf” title=”ΔΤ ΔΕΥΑΑ_ολοκλήρωση_έργου_ανύψωση_στάθμης_υδροταμιευτήρα”]