Αποκαθίστανται οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές αυτού στη Δ.Ε. Φερών

Ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατάσταση των καταστροφών που υπέστη το οδικό δίκτυο και οι υποδομές αυτού στη Δ.Ε. Φερών, με τη σύμβαση έργου «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Φερών» συμβατικού ποσού 620.506,81 € με ΦΠΑ, που υπογράφηκε σήμερα από τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας ΑΚΜΩΝ […]