ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ως Κέντρο παραλαβής υλικών προς τους δρομείς ορίζεται το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞ\ΠΟΛΗΣ , που στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου.

ΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: το Κέντρο παραλαβής υλικών θα λειτουργεί την παραμονή του αγώνα Σάββατο 22 Απριλίου

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:   09.00 π.μ.   έως   20.00  μ.μ.