ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ CHIPS ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρονική χρονομέτρηση θα υπάρχει για όλους τους  δρομείς του AXD RUN που θα συμμετάσχουν  στους Αγώνες 5 & 10χλμ

Την ηλεκτρονική χρονομέτρηση των Αγώνων του AXD RUN, καθώς και τη σχετική έκδοση των αποτελεσμάτων για κάθε αγώνα έχει αναλάβει επίσημη εταιρεία Χρονομέτρησης.

Προκειμένου να καταγραφεί ο χρόνος τερματισμού αλλά και οι ενδιάμεσοι χρόνοι των συμμετεχόντων και οι δρομείς να εμφανίζονται στα επίσημα αποτελέσματα του αγώνα, θα πρέπει όλοι οι δρομείς:

  • να φέρουν επάνω τους το chip χρονομέτρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στον φάκελο που θα παραλάβουν και μέσα στον οποίο βρίσκονται ο αριθμό συμμετοχής και το chip χρονομέτρησης τους,
  • να περάσουν πάνω από όλους τους τάπητες χρονομέτρησης τόσο στην αφετηρία, τον τερματισμό του αγώνα όσο και στους ενδιάμεσους σταθμούς (εάν υπάρχουν).

Το chip χρονομέτρησης οι δρομείς το παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από το Κέντρο Παραλαβής του αγώνα.

Κάθε δρομέας θα πρέπει να γνωρίζει πως δεν θα καταγραφεί η  ατομική του επίδοση αν δεν έχει επάνω του το ειδικό chip χρονομέτρησης!!

Συνολικός και Καθαρός χρόνος

α) Συνολικός χρόνος

Ο συνολικός χρόνος ξεκινά να μετρά από την πιστολιά του αφέτη και σταματά μόλις περάσετε την γραμμή του τερματισμού (και τους δύο διαδρόμους).

β) Καθαρός χρόνος

Ο καθαρός χρόνος ξεκινά από την στιγμή που θα περάσετε και τους δύο διαδρόμους στη γραμμή εκκίνησης και σταματά μόλις περάσετε και τους δύο διαδρόμους στον τερματισμό.