Α.Μ.Ε.Α. 800 ΜΕΤΡΩΝ

     ΩΡΑ EKΚINΗΣΗΣ:  Α.Μ.Ε.Α.  10.45                                     

     ΑΦΕΤΗΡΙΑ:  Α.Μ.Ε.Α.  Νότια πύλη σταδίου “Φώτης Κοσμάς” ( στην πινακίδα (AXD))

     ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Φάρος

     ΑΠΟΣΤΑΣΗ:        800 Μέτρα                                      

     ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:    Δωρεάν

   

Ο χαρακτήρας του αγώνα είναι αγώνας διασκέδασης και συμμετοχής ( fun run) άρα δεν θα υπάρξει κατάσταση όσων τερματίσουν, ούτε θα ανακηρυχθούν νικητές. Μετάλλιο θα πάρουν όλοι όσοι τερματίσουν.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

 

                 Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες του αγώνα, καθώς και οι γονείς-κηδεμόνες ανηλίκων αθλητών, που θα συμμετάσχουν στον αγώνα, θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εξετασθεί ιατρικώς και είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για την καλή τους σωματική υγεία.

 

    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Α.Μ.Ε.Α.. Θα γίνεται υποχρεωτικά  δήλωση παρουσίας  στην Γραμματεία στον  χώρο της εκκίνησης παρουσία γονέα\κηδεμόνα  σε περίπτωση ανήλικου συμμετέχοντα. 

 

Για τους συμμετέχοντες  –  Οδηγίες –Παρατηρήσεις:

 

Α) Διαχείριση ιματισμού: Από γονείς\κηδεμόνες  και συνοδούς  αγωνιζόμενων

Β) Ιατρική κάλυψη : Ιατρείο θα υπάρχει στον τερματισμό ,  με ένα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Γ)  Παροχές:  στον τερματισμό νερά -αναμνηστικό\συλλεκτικό μετάλλιο

Δ) Παραλαβή αθλητών : ( αν υπάρχει ανάγκη)  σε καθορισμένο χώρο μετά τον τερματισμό  που θα υποδείξει η οργανωτική  επιτροπή για την  παραλαβή τους.