ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την “ΑΠΟΜΑΓΝHΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018”