ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ /ΣΤΡΙΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 200 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ανάρτηση: α) Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων ΠΕ Ναυαγοσωστών /στριων (πισίνας) κωδ. θέσης 200 και

β) Αναμορφωμένου Πίνακα Απορριπτέων ΠΕ Ναυαγοσωστών /στριων (πισίνας) κωδ. θέσης 200

Σχετ.: η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΟΧ2/2020

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ