ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IRIS (HORIZON 2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως την Παρασκευή 05/07/2019 και ώρα 14:00