4η συνάντηση εργασίας των μελών της τοπικής ομάδας Αλεξανδρούπολης του προγράμματος DIGI INCLUSION – URBACT

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων των μελών της τοπικής ομάδας Αλεξανδρούπολης του προγράμματος DIGI INCLUSION πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση εργασίας την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 στον φιλόξενο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Τα μέλη ενημερώθηκαν για τη διακρατική συνάντηση που προηγήθηκε στην πόλη Torres Vedras της Πορτογαλίας στα τέλη Απριλίου και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία και διαχείριση του συνολικού προγράμματος καθώς και της διαδικασίας εκπόνησης των τοπικών Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης (IntegratedActionPlan – ΙΑΡ) και των Δράσεων Μικρής Κλίμακας (Small Scale Action – SSA) που κάθε πόλη – εταίρος οφείλει να προετοιμάσει για να παρουσιάσει μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Η συνάντηση είχε πραγματικά ιδιαίτερη αξία όχι μόνο για την πρόοδο των εργασιών και την ευρύτερη προσέγγιση στις μεθοδολογίες του URBACΤ αλλά κυρίως για την προετοιμασία εκπροσώπησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην επόμενη διακρατική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Ιουνίου στην πόλη Jelgava της Λετονίας.