Συνάντηση του Δημάρχου Γ. Ζαμπούκη με τον Πρόξενο επί οικονομικών θεμάτων του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Συνάντηση με τον Πρόξενο επί οικονομικών θεμάτων του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Isaac Hansen-Joseph είχε στο γραφείο του ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η Αλεξανδρούπολη που αλλάζει καθώς αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη γεωστρατηγικής σημασίας θέση που κατέχει στον χάρτη.

Ο δήμαρχος έκανε εκτενή αναφορά στα μεγάλα έργα υποδομών και τις επενδύσεις δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να υποστηρίξει επενδυτικές πρωτοβουλίες από τις ΗΠΑ. Τόνισε ωστόσο, ότι το στοίχημα και η μεγάλη πρόκληση είναι  να μη χαθεί ο αυθεντικός χαρακτήρας και η ταυτότητα της πόλης.

Αναφέρθηκε επίσης, στη συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων DT&S Cisco ενώ συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη σε προγράμματα που αφορούν στις καλλιέργειες και τον αγροκτηνοτροφικό τομέα, με γνώμονα τις ανάγκες του τόπου μας και των ανθρώπων του.