Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού του αερολιμένα “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στο αεροδρόμιο “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” και σε σχετική συνάντηση που είχε με τον Αερολιμενάρχη κ. Στέλιο Ζαντανίδη, ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της λειτουργίας του κεντρικού συστήματος κλιματισμού στον Αερολιμένα. Το ήδη επιβαρυμένο σύστημα κλιματισμού που είχε καταρρεύσει προσφάτως λόγω της υπερφόρτωσης, […]

Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2023-2024 (12 ΜΗΝΕΣ)

Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2023-2024 (12 ΜΗΝΕΣ) συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1.920.934,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής /τμήμα  (Α.Α. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ  198782 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) και  (Α.Α. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ  198790 […]

Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2023-2024 (12 ΜΗΝΕΣ

Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2023-2024 (12 ΜΗΝΕΣ) συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1.920.934,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής /τμήμα  (Α.Α. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ  198782 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) και  (Α.Α. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ  198790 […]