Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων -Καλοκαίρι 2023

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2023 ΙΟΥΝΙΟΣ 26.06.2023, Πειραματική Σκηνή Αλεξανδρούπολης παράσταση ¨ΜΗΔΕΙΑ¨ , δημοτικό θέατρο Αλεξανδρούπολης 26.06.2023, Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών ΚΑΙ Λαογραφικών Μελετών Αλεξανδρούπολης, “Ας κρατήσουν οι χοροί”, οικοπάρκο Αλτιναλμάζη 27.06.2023 Πειραματική Σκηνή Αλεξανδρούπολης, παράσταση ¨ΜΗΔΕΙΑ¨,  δημοτικό θέατρο Αλεξανδρούπολης 28.06.2023, Πειραματική Σκηνή Αλεξανδρούπολης, παράσταση ¨ΜΗΔΕΙΑ¨, δημοτικό θέατρο Αλεξανδρούπολης 29.06.2023, Σύλλογος Τυχεριωτών, οικοπάρκο Αλτιναλμάζη 29.06.2023, End […]