ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα . Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας μέχρι τις 11 στο γραφείο της πληρεξούσιας Δικηγόρου Τσαγκούρια Πολυχρονίας στη διεύθυνση 14ης Μαΐου 19 στην Αλεξανδρούπολη. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει στις 12μ.μ της ίδιας […]

Διακήρυξη Τοποθέτησης ιστών με φωτιστικά σώματα στο χώρο της πλατείας Φάρου

Προϋπολογισμός : 74.000,00 €  με Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι (300.ΣΑΤΑ-3.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) Λήξη υποβολής προσφορών : 23-06-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης:  27-06-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. ΕΣΗΔΗΣ  ( www.promitheus.gov.gr)     Α.Α Συστήματος 200639   ΜΕ ΑΔΑΜ file (9) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ