ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022»

Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 199347 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15-05-2023 ώρα 11:00 π.μ Προϋπολογισμός : 153 000,00 € με Φ.Π.Α Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο  χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων ” της πύλης promitheus.gov.gr (Α/Α: 199347)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο δήμος Αλεξανδρούπολης, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται: εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων από τα όρια των ανωτέρω περιοχών εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα ότι για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας […]

Συνάντηση εθιμοτυπίας του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης με τον Γενικό Πρόξενο της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη

Συνάντηση εθιμοτυπίας με τον νέο Γενικό Πρόξενο της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, Anton Markov είχε την Τρίτη 25.04.2023 στο γραφείο του ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν όλα όσα συμβαίνουν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης που αλλάζει, έναν δήμο δημοφιλή στη γείτονα χώρα όπως αποδεικνύεται από τις αυξανόμενες ροές Βουλγάρων τουριστών που προτιμούν την […]