Διακήρυξη Προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (ΚΥΑ 53361/06)-ΦΕΚ 2208/8-6-2019 αρ.43726 για χορήγηση στους εργαζομένους δικαιούχους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2023-2024-2025

Συνολικού προϋπολογισμού 578.839,81 €  με Φ.Π.Α.  Καταληκτική Ημ. νια υποβολής προσφορών : 07/03/2023 12: 00 μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :14/03/2023 9:00 π.μ.  Α/Α συστήματος ανάρτησης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 184709 23PROC012150726 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΠ 2023 &2024&2025 ΕΕΕΣ (pdf) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 64Ε2ΩΨΟ-Ξ5Δ

Στην Αλεξανδρούπολη για πρώτη φορά οι Πανελλήνιοι Χειμερινοί Αγώνες Κολύμβησης

Για πρώτη φορά η Αλεξανδρούπολη φιλοξενεί τους  «Πανελλήνιους Χειμερινούς Αγώνες Κολύμβησης Ανδρών –Γυναικών Ανοικτής Κατηγορίας (OPEN) 2023, που θα πραγματοποιηθούν στις 17-19 Φεβρουαρίου 2023 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη κολυμβητική συνάντηση σε πανελλήνιο επίπεδο για τον χειμερινό κύκλο της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 που μάλιστα αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τα Παγκόσμια & Ευρωπαϊκά […]

Προγραμματισμός εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης (από 16/02/23 έως 28/02/23)

Από την εργολήπτρια εταιρία του έργου εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη ανακοινώνεται ότι από τις 16/02/2023 έως τις 28/02/2023 (πλην των ωρών κοινής ησυχίας) προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες στις ακόλουθες οδούς: Αθηνάς, Ικονίου, Κικόνων, Μακρυγιάννη, Ρήσσου, Ικτίνου, Ανθεμίου, Α. Θεοδώρας Νικηταρά, Φιλικής Εταιρίας, Περιφερειακός Κομνηνών, Φαλήρου, Κ. Παλαιολόγου, Ε. Βενιζέλου, Ι. Δραγούμη, Αίνου, Ι. […]