ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΗΤΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΖ «ΕΟΤ» ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ορθή επανάληψη της διακήρυξης ως προς την κατάργηση του άρθρου 15.1.5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 31/01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. Ταχ. Δ.νση : Λ.Μάκρης –Παραπλεύρως του Δημοτικού Κάμπινγκ.   Oρθή επανάληψη της διακήρυξης ως […]

Προγραμματισμός εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης (από 16/01/23 έως 31/01/23)

Από την εργολήπτρια εταιρία του έργου εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη ανακοινώνεται ότι από τις 16/01/2023 έως τις 31/01/2023 (πλην των ωρών κοινής ησυχίας) προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες στις ακόλουθες οδούς: Αθηνάς, Ικονίου, Κικόνων, Μακρυγιάννη, Ρήσσου, Ικτίνου, Ανθεμίου, Α. Θεοδώρας Κομνηνών, Φαλήρου, Κ. Παλαιολόγου, Ε. Βενιζέλου, Ι. Δραγούμη, Αίνου, Ι. Καβύρη Μεσημβρίας, Μομφεράτου, Νικηταρά, […]