Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής»

Ποσό με ΦΠΑ  113.379,40 Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   29-12-2022 και ώρα 12.00 π.μ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  9-1-2023  και ώρα 9.00 π.μ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ ΠΡΩΤ 40511-2-22 ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕΕΣ (pdf) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 40490 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για υποβολή πρoσφοράς SERVER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Ετήσια Συνάντηση Εταιρικού Σχήματος και Ενημερωτική Hμερίδα ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την πρόσκληση για την ημερίδα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στις 9:30 στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης( αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).