ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκμίσθωση «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (τρενάκι, καρουζέλ, παγοδρόμιο και λοιπά παιχνίδια) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 822/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΘΙΠΩΨΟ-ΡΛΠ)   15. 6ΗΛΩΩΨΟ-50Ξ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 371.996,28 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  των προσφορών είναι η 4η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00μμ Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 11η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:00πμ. 22PROC011645379 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ espd-request-v2 (6)

Σεμινάριο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για δημόσιους λειτουργούς και εκπροσώπους φορέων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) – INTERSYC II», πραγματοποιεί, Σεμινάριο Ενημέρωσης για δημόσιους λειτουργούς και εκπρόσωπους φορέων για τις «Καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων» και την λειτουργία […]