Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) με κωδικό ΟΠΣ 5029452

Ποσό με ΦΠΑ: 1.013.392,00€ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   2-Δεκεμβρίου -2022 και ώρα 12.00 μ.μ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  7-Δεκεμβρίου -2022  και ώρα 9.00 π.μ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 2022  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Τρίτη 04/10:      Συνάντηση – Ενημέρωση –Προγραμματισμός – Ανακοινώσεις (κ. Τσαρέ Νόπη).   Δευτέρα 10/10:  Προληπτικός έλεγχος μέτρησης σακχάρου και χοληστερίνης στα Λουτρά 08:00 π.μ.-11:00 π.μ. Τρίτη 11/10: Προληπτικός έλεγχος μέτρησης σακχάρου και χοληστερίνης στην Αλεξανδρούπολη 08:00 π.μ.-11:00 π.μ. Τρίτη 11/10: Ομιλία με θέμα: Οφέλη του παραδοσιακού χορού στην Γ΄ […]