Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση προμήθειας φαρμακευτικού υλικού και υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων, της Κατασκήνωσης Μάκρης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έτους 2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  08/07/2022 Ημερομηνία λήξης προσφορών  15/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με τρία νέα απορριμματοφόρα ενισχύεται ο στόλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Τα πρώτα τρία νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα από τα οχτώ συνολικά που αναμένεται να ενισχύσουν τον στόλο της Καθαριότητας, παρέλαβε σήμερα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για τρία σύγχρονα οχήματα διεθνών προδιαγραφών που διαθέτουν μεταξύ άλλων σύστημα εξουδετέρωσης οσμών για την αποτελεσματική απόσμηση από τους διερχόμενους χώρους, η προμήθεια των οποίων χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, […]