Η Τ.Ι.Ε.ΔΑ. Α.Ε. διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη μηνιαία οικονομική προσφορά, εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου «ΑΡΓΩ», που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, εντός του Δημοτικού Κήπου της παραλίας Αλεξανδρούπολης και επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου.

2η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2022

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ Β1 ΦΑΣΗΣ του «Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου» – ΓΠΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης θα συνεδριάσει στις 20.06.2022 και ώρα 18:30, προκειμένου να εκφράσει άποψη και να παραλάβει το σύνολο της Β1 Φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αλεξανδρούπολης (εξαιρείται η ΔΕ Τραϊανούπολης). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γεώργιος Καϊσας ΕΙΣΗΓΗΣΗ