ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ (5)  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 14528/10-5-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  . Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρ. πρωτ. 14528/10-5-2022)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ   ΔΗΜΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,       Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306,  1ος  ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟ 11-5-2022 ΕΩΣ 17-5-2022. […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4/2022

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΩΝ (31)  ΣΕ  ΘΕΣΕΙΣ: Α) ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (τύπου jcb),  Β) ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, Γ)  ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ /ΥΕ16 ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Δ)  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΕ16 (ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ)   ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4/2022  . Η  […]