Διακήρυξη Ανάπλασης κεντρικής πλατείας – χώρου πρασίνου στον οικισμό Λουτρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης”

Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 187609 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 08-04-2022  13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης : 11-04-2022   11:00 π.μ. Προϋπολογισμός : 513.230,12  Ευρώ με ΦΠΑ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ESPD-REQUEST-V2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ […]

Συμμετοχή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης στην Ημερίδα με τίτλο «Εγνατία των λιμένων. Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Αλεξανδρούπολη: Αναπτυξιακός και Γεωστρατηγικός ρόλος»

Συμμετοχή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης στην Ημερίδα με τίτλο «Εγνατία των λιμένων. Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Αλεξανδρούπολη: Αναπτυξιακός και Γεωστρατηγικός ρόλος» Στην ημερίδα με τίτλο «Εγνατία των λιμένων. Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Αλεξανδρούπολη: Αναπτυξιακός και Γεωστρατηγικός ρόλος», που διοργανώθηκε από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, συμμετείχε ο Δήμαρχος […]