ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ ΕΤΩΝ 2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 232.739,30€ με το ΦΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ : 11η ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00ΜΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ espd-request