Διακήρυξη ανοιχτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξ/πολης» (Τμήμα Β΄της 97/2021 μελέτης του Δήμου Αλεξ/πολης –ΑΟΕ 419/2021)-

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: ημέρα Δευτέρα 18 Οκτώβρη 2021 και ώρα 13.00μμ. Προϋπολογισμού μελέτης : 144.912,60 € με το ΦΠΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Β