ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ

Ο Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τρία (3) άτομα ΔΕ Ναυαγοσώστες/στριες πισίνας. Υποβολή αιτήσεων από 10-9-2021 έως 20-9-2021. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, […]