Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίων από το 2022 εντός ορίων διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την ΠΕΜΠΤΗ, 22 Ιουλίου 2021, και  από ώρα 11.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ., στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για το έτος 2021 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ