ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  24 Ιουνίου 2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2021.    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ