ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίου με αρ. 272 στην περιοχή Μάκρης με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

Η εκμίσθωση θα γίνει με πλειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία που θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ, 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021, και  από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.  στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Επαναληπτική Διακήρυξη 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίου με αρ. 824 στην περιοχή Απαλού με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

Η εκμίσθωση θα γίνει με πλειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία που θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ , 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, και  από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.  στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.   Επαναληπτική Διακήρυξη